Kurs for fotballtrenere i Moi IL

Meget viktig kurs holdes på Moi i slutten av april. Alle trenere/ hjelpetrenere/ lagledere i barnefotballen bør stille på dette, men gjerne andre trenere også. Foreldre som på sikt kan regne med å få en rolle knyttet til et fotballag kan gjerne også stille på dette.

Se invitasjon under:

Vi inviterer alle trenere og potensielle trenere til kurs for fotballtrenere i klubbhuset på Moi. Vi håper at flest mulig har lyst og anledning til å være med

Tirsdag 25.april fra kl. 17.00-22.00

Lørdag 29.april fra kl. 09.00-13.00

grasrottreneren

Kurset er en del av NFF Grasrottreneren som er trinn 1 av 4 i NFFs trenerutdanningsstige. Primærmålgruppa er trenere i barne- og ungdomsfotballen.

NFF Grasrottreneren:

  1. Barnefotballkurset.
  2. Barnefotball – flest mulig med kvalitet.
  3. Mot ungdom – lengst mulig.
  4. Ungdomsfotball – lengst mulig – best mulig.

Dere kan lese mer om grasrottreneren på: https://www.fotball.no/trener/nff-c-lisens/

Del kurs 1: Barnefotballkurset
Fire moduler − totalt 16 timer.

Delkursenes innhold bygger på hverandre, så læringseffekten er størst ved å ta dem i riktig rekkefølge. Til sammen utgjør de fire delkursene det første trinnet i NFFs formelle trenerutdanning og gir autorisasjon som Grasrottrener. Alle som er trenere i barne- og ungdomsfotballen bør ha deler av eller hele dette kurset.

Bindende påmelding til Mariann Eike marianne@lund.kommune.no innen 7.april

Hilsen styret i Moi IL, fotball